Det ligger i vår natur

– å bidra til fellesskapet

…ved å gi, dele, hjelpe, skape og bygge noe sammen.